Stageplaats voor bachelor/master studenten informatica

Full Stack Python Developer in een non-profit organisatie op de Corda Campus in Hasselt. We leveren en maken visuele data klaar voor AI toepassingen.

WebMonks: een apart geval

Wij zijn een non-profit organisatie met als doel eerlijke digitale jobs te creëren in Venezuela en Nigeria. Wij hebben ons twee jaar geleden voorgenomen om jobs te creëren die makkelijk via het internet uit te voeren zijn.

We zijn geen hippe startup met nerfgun-shootings, winetastings en coole ski-trips ... maar we hebben wel een duidelijk doel: jobs creëren in regio's die het economisch moeilijk hebben. Het internet heeft van ons global citizens gemaakt. Wij zijn van mening dat het perfect mogelijk moet zijn om mensen van eender waar op een eerlijke manier te laten deelnemen aan de wereldeconomie. We zijn geen bedrijf maar een 'movement'.

Caracas - Venezuela

Wat doen wij?

AI is hot en heeft heel veel data nodig. No data, no AI. Veel start-ups en scale-ups zijn vandaag de dag bezig met de ontwikkeling van visuele AI oplossingen.

Zelfrijdende auto's, sportanalyses, AR, VR, slimme camera's, ...

De meeste bedrijven hebben deze data niet. Wij zijn een open-source platform aan het ontwikkelen dat het dataprobleem van deze bedrijven oplost.

Data verzamelen

Onze mensen schuimen het internet af op zoek naar visuele data.

Data annoteren

Klanten kunnen visuele data uploaden via een API. Onze mensen bekijken deze data en annoteren en labellen die.

Onze technologie

Wij bouwen aan ...

API

Een API zodat klanten data kunnen uploaden en annotatie resultaten downloaden

Annotatie tool

Een annotatie tool zodat onze mensen foto's en video's kunnen annoteren

AI Modellen

AI modellen die suggesties geven om te annoteren zodat onze mensen nog beter en sneller kunnen annoteren, zoals een 'autocomplete' wanneer je aan het typen bent.

Waar zal je aan werken ...

Annotatie tool

Open-source webapp in vue.js, vuex, Node, Electron, ...

Python back-end

Back-end voor de annotatie tool. Een django/python applicatie op AWS

Data distributie

Niet iedereen in Venezuela en Nigeria heeft deftig internet. Je zal research doen naar p2p mechanismes

Interesse in een stageplaats met sociale impact?

Stuur je motivatie en CV naar onderstaand adres

maarten@webmonks.vision